Spring navigation over
Indhold start

Foranalyse

I 2011 og 2012 blev gennemført en foranalyse i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kort & Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, Tinglysningsretten og KL.

Opdateret: 10.03.2013

Som led i foranalysen blev gennemført en række systematiske analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur på området. Analyserne blev samlet i en række arbejdspakker. (Bemærk at arbejdspakke 5 og 6 i forløbet blev sammenlagt. Derfor findes der ingen arbejdspakke 6).


Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBR-registrering under byggesagsbehandling

Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal ejendomsskat og bidrag

Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat

Arbejdspakke 7 - Infrastruktur