Spring navigation over
Indhold start

Foreløbig løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse

Opdateret: 24.02.2014

I erkendelse af at dataanvendere, systemudviklere og andre med interesse i ejendomsdata efterspørger oplysninger den fremtidige ejendomsdata infrastruktur, har Ejendomsdataprogrammets styregruppe besluttet at offentliggøre løsningsarkitekturen i en foreløbig version.

Om løsningsarkitekturen

Løsningsarkitekturen for matriklens udvidelse danner rammerne for kravspecificering og udvikling af registersystemet og de tilknyttede snitflader og brugerapplikationer. Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen og består af et hoveddokument og tre underbilag, som i detaljer beskriver processer, informationsmodel og services.

Løsningsarkitekturen er blevet udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrunder hvor KL, Kommunale repræsentanter, KMD, Kombit, Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) samt MBBL har deltaget. Løsningsarkitekturen har været forelagt og behandlet af Ejendomsdataprogrammets projektlederforum, og den har været kvalitetssikret af en ekstern konsulent. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet blev forelagt løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse v1.1 i februar 2013, og de tog den til efterretning som udgangspunkt for arbejdet frem mod kravspecifikationen af Matriklens udvidelse.

Disclamer

De løsningsarkitekturdokumenter som er tilgængelig fra denne side er at betragte som arbejdsdokumenter. Det må påregnes at den endelige version af løsningsarkitekturen afviger herfra.