Spring navigation over
Indhold start

Nyheder

dato Titel
03.02.2015 Adresserne splittes ud fra BBR
09.04.2014 Den nye adressebekendtgørelse er på vej
02.07.2015 Ugentlig ajourføring af DAGI-data på Kortforsyningen
09.10.2015 Ny klagevejledning i adresseklagesager
09.04.2015 Nyt om DAR
09.04.2015 Bedre adressevisning - med superfriske adresser
09.10.2015 Adressetjenesternes erfaring med brug af Open Source Software
29.03.2016 Kvalitetsforbedring af DAGI data
19.02.2014 Dialogmøder med politi og smiley
23.10.2014 Nye korttjenester i AWS Suiten
09.04.2015 Workshop om supplering af adresser i erhvervsejendomme
09.12.2014 Workshop om supplering af adresser på sygehuse og hospitaler
02.07.2015 Kommunerne har fastsat over 21.000 nye adresser
23.10.2014 Nyt om Adresseklient 1.0
15.05.2014 Kommunerne informerer om adresseopgaverne
03.02.2015 AWS adresser i GIS
02.07.2015 Spørgsmål vedrørende "Knappenålsprincippet"
08.06.2016 Funktionel test af Danmarks Adresseregister
09.10.2015 Nyt om supplering af adresser
09.10.2015 Taksforcen skal repræsentere Danmark i UPU
09.10.2015 DAGI-data på Datafordeleren
09.04.2014 Adresseklient 5. maj 2014
09.04.2015 Danmarks statistik med i GD2 styregruppe
02.07.2015 Nye adresser på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
03.02.2015 Udfasning af AWS Suiten version 3
09.12.2014 Vejledning i udenlandske adresser
12.12.2013 Standard for udenlandske adresser
23.10.2014 Nyt til kommunerne om supplering af adresser
21.10.2013 Afstemningsområder som nyt geografisk tema i DAGI
09.04.2014 Indberetningsportaler for sogne- og postnummerændringer
01.07.2015 Danske Stednavne klar med 2 nye WFS-tjenester
21.10.2013 Seks pilotprojekter for supplerende adresser
08.06.2016 Status på fremdrift i opgaven med supplering af adresser
19.02.2014 Nyt værktøj til arbejdet med adresser
29.03.2016 Adresseprogrammet forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
11.03.2013 Lancering af ny hjemmeside 11. marts 2013
09.04.2015 Dataleverancespecifikation for DAGI etableret
08.06.2016 Datavask
28.10.2014 Næste folketingsvalg fortsat via CPR Vej
09.12.2014 Adressemyndighedens it-værktøjer
21.10.2013 Løsningsarkitektur for det nye Adresseregister er snart klar
15.05.2014 Adresseprogrammet blev lanceret med blå blink
12.12.2013 CPR's lokaliteter er nu en del af Danske Stednavne
03.02.2015 Nyt feriecenter får navn efter konkurrence
12.12.2013 Ønsker ønskes til næste version af AWS
03.02.2015 Over 12.000 nye adresser
03.02.2015 Workshop om adresser til universiteter
18.06.2013 Lancering af AWS-suiten - de offentlige adressedata
01.04.2016 Adresseprogrammet får international pris
09.10.2015 Leverandør på DAR og ny projektleder
29.03.2016 Stednavne på land og hav
21.10.2013 Kommunale opgaver igangsættes 1. november
30.03.2016 Supplerende adresser / Adresse taskforce
09.04.2015 Taskforcen på farten
23.10.2014 Sparring med Taskforcen
09.12.2014 Supplering af adresser - Hvor langt er vi kommet?
02.07.2015 Opdateret milepælsplan for Adresseprogrammet
19.02.2014 Udviklingen af AWS 4 er i fuld gang
12.12.2013 Supplering af adresser og julehandel
12.12.2013 Danmarksadresser.dk erstatter Adresse-info.dk
27.06.2014 Håndtering af CPR-vejs frivillige kommunale distrikter
12.12.2013 Første adresseløsning til kommunerne udvikles nu
28.10.2014 Adressedata i brug - også hos Google
29.03.2016 Adressevask - ny funktionalitet i AWS Suiten
29.03.2016 Første funktionelle test af Danmarks Adresseregister
09.04.2015 AdresseBrug
01.11.2013 De første opgaver for kommunerne publiceres nu på danmarksadresser.dk
03.02.2015 Danske stednavne
09.04.2014 Dialogmøder med brancheorganisationer
30.03.2016 Ny klagevejledning i adresseklagesager
07.06.2016 Dialog-Grunddata-dag d. 23. maj 2016
29.03.2016 Opfølgning på Grunddatadagen d. 1. marts
19.02.2014 Pilotprojektet har afprøvet et udkast til nye adresseregler
23.10.2014 Kolonihaveområder
23.10.2014 Adressebrug.dk - hvem bruger adressen?
02.07.2015 Genudsendelse af OBS-indslag
20.02.2014 Supplerende bynavne
28.10.2014 Danmarks adresser i "The Economist"
15.05.2014 Adresseklient 0.9 lanceret
27.06.2014 Nyt til kommunernes adressemyndighed om supplering af adresser
02.07.2015 Forlængelse af kommunernes frist for suppleringsopgaven
02.07.2015 Stor tilslutning til Adresse Taskforcens workshops
09.10.2015 Adresseprogrammet flytter til ny styrelse
26.06.2014 Arbejdet frem mod Adresseklient 1.0
22.10.2013 AWS Suiten - flere veje til Danmarks adresser
21.10.2013 Ny hjemmeside i luften: "Danmarks Adresser"
09.10.2015 Selvstændig Adresselov
03.02.2015 Samlet vejledning til adressebekendtgørelsen
08.06.2016 Danske Stednavne
26.06.2014 Med Adresseprogrammet, Rejseplanen og Frogne på Trafikdage 2014
09.12.2014 Årets julegave - superfriske adressedata
19.02.2014 Afstemningsområder
08.06.2016 De autoritative adresser i spil
16.09.2013 Ny hjemmeside samler Danmarks adresser
09.12.2014 Ny fase - Ny programleder
27.06.2014 Adressedata og -tjenester: AWS 4 er klar til brug
09.12.2014 Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet
03.02.2015 Adresseprogrammets resultater 2013-2014
15.05.2014 Suppleringen af adresser - 1. etape er startet
28.10.2014 Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet
12.12.2013 Nye geografiske temaer for afstemningsområder og sogne
09.12.2014 Taskforcen deltager i kurser og arrangementer
09.12.2014 Ny version af vejledning til adressebekendtgørelsen
09.04.2014 Afstemningsområder - anden version er etableret
09.10.2015 Adresse Taskforcen efter ressortomlægningen
15.05.2014 Danmarks autoritative adresser i lommen
15.05.2014 Vide mere? Adressekursus 11. juni
09.04.2015 DAGI's udstillingsdatamodel godkendt
09.12.2014 Synlige adresser - Danmarks bedste vejviser
09.04.2015 Danske Stednavne er i drift
15.05.2014 Nye regler - ny adressebekendtgørelse
28.10.2014 Adressekursus i 2014 - og 2015