Spring navigation over
Indhold start

Adresse Taskforcen efter ressortomlægningen

Taskforcen har fået ny projektleder og projektmedarbejder. Det sker som følge af ressortomlægningen efter folketingsvalget i juni 2015. Kommunernes opgave med supplering af adresser er ikke berørt af ressortomlægningen.
Opdateret: 09.10.2015

Kommunernes opgave med supplering af adresser er ikke berørt af ressortomlægningen. Så kommunerne skal fortsætte med at supplere adresser.

Tidsfristerne for kommunerne er fortsat:

  • Supplering af adresser til personregistrering skal være gennemført den 1. juli 2016
  • Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige suppleringsopgaver skal være gennemført den 15. september 2016

Taskforcens medlemmer fra kommunerne og KL fortsætter deres arbejde i Taskforcen som hidtil:

Eva Kofoed – Høje Taastrup Kommune
Mette Nielsen – Næstved Kommune
Julius Claus Hansen – Københavns Kommune
Tine Kilian Garbers - KL

I Taskforcen er der kommet ny projektleder og projektmedarbejder på fra Geodatastyrelsen:

Godik Godiksen, projektleder, Geodatastyrelsen, ga@gst.dk
Dennis Greger Jensen, projektmedarbejder, Geodatastyrelsen, dagje@gst.dk

Taskforcen har lavet nyt materiale og fået ekstra mailadresse
Som følge af ressortomlægningen har Taskforcen lavet konsekvensrettelser i de brevskabeloner (herunder afgørelsesskabeloner) og informationsskrivelser, som ligger på det lukkede site som kommunerne har adgang til i forbindelse med suppleringsopgaven.

OBS-filmen "Præcise adresser redder liv" har også fået ny afsender. Se OBS-filmen her

Taskforcen har fået mailadressen: taskforce@gst.dk, men kan fortsat kontaktes på taskforce@mbbl.dk.

Mails, der er blevet sendt til den gamle mailadresse taskforce@mbbl.dk, er blevet videresendt til den nye, og vil blive besvaret herfra.

workshop_taskforce