Spring navigation over
Indhold start

CPR's lokaliteter er nu en del af Danske Stednavne

Godt 14.000 bygnings- og gårdnavne, som kommunerne igennem årene har registreret som ”lokaliteter” i CPR-systemet, indgår nu i grunddatasættet ”Danske Stednavne”. De mange stednavne, som hidtil har levet en relativt skjult tilværelse, er nu frit til rådighed for alle som henter stednavnedata hos Geodatastyrelsen.

Opdateret: 12.12.2013

Der er tale om den første eksterne kilde til Danske Stednavne, som er en vigtig del af det fællesoffentlige ”Adresseprogram”.

Gennemgangen af de i alt ca. 14.300 CPR-lokaliteter viste, at der helt overvejende er tale om gård- og bygningsnavne som er registreret af kommunerne fra midt 80’erne. Samtlige navne er nu sammenlignet med det eksisterende indhold i Danske Stednavne, som er indsamlet til brug for den topografiske kortlægning.

Resultatet er, at de allerede eksisterende stednavne er blevet kvalitetssikret og at i alt ca. 5.500 nye stednavne er tilføjet – til glæde for alle stednavnebrugere.

Behandlingen af CPR-lokaliteter er starten på en metode, hvor en række eksterne kilder vil indgå i et samarbejde med Danske Stednavne om udstilling og opdatering af stednavne.

Stednavne har stor betydning, både kulturhistorisk og praktisk i det daglige, hvor et præcist og velkendt stednavn ofte er lige så vigtigt som en adresse – ikke mindst for beredskabet i en ulykkessituation.

Nærmere oplysninger: Jens Bo Rykov, Geodatastyrelsen, jer@gst.dk

CPR lokalitet - uredigeret

Et af de nye bygningsnavne som er importeret fra CPR.