Spring navigation over
Indhold start

Supplering af adresser - Hvor langt er vi kommet?

Opgaven med fastsættelser af adresser i områder der ofte kun har en eller meget få adresser har været i gang i 7 måneder. På basis af de oplysninger som kommunerne melder tilbage, er det muligt at give et overblik over situationen.

Opdateret: 11.12.2014

Som det ses af kortene herunder er flere kommuner allerede kommet i mål med nogle af de første opgavelister, som blev offentliggjort den 5. maj i år, nemlig kolonihaveområder og feriecentre.

At en kommune har meldt sig færdig betyder, at kommunen har suppleret med flere adresser i områderne, eller vurderet at områderne allerede har de adresser som er nødvendige.

kolonihaveområder færdige

Kortet viser kommuner, der har gennemgået opgavelisten med kolonihaveområder eller som ikke har opgaver på listen

feriecentre_stor

Kortet viser kommuner, der har gennemgået opgavelisten med feriecentre eller som ikke har opgaver på listen