Spring navigation over
Indhold start

Vejledning i udenlandske adresser

En ny publikation vejleder danske myndigheder i hvordan man håndterer udveksling og lagring af udenlandske adresser.

Opdateret: 11.12.2014

Vejledningen er et supplement til ”Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser” som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) publicerede i 2013, idet den beskriver hvordan standarden kan understøttes it-mæssigt.

Vejledningen fortæller bl.a. hvordan de enkelte elementer i standardens informationsmodel skal tolkes og bruges.

På Digitaliser.dk er der – i anledning af standarden og den nye vejledning – dannet et digitalt forum for udenlandske adresser. Forummet findes her.

Links til vejledningen og flere oplysninger om standarden og forarbejderne vedrørende udenlandske adresser findes på webstedet ”Danmarksadresser.dk” her.

udenlandske_adresser_model