Spring navigation over
Indhold start

Adresseprogrammets resultater 2013-2014

Adresseprogrammet har nu været i gang i to år – og har tilsvarende næsten to år tilbage, til at levere de lovede resultater. Programmet har benyttet anledningen til at sammenfatte de blivende resultater, som allerede er opnået, i et lille notat.

Opdateret: 03.02.2015

Præsentationen af programmets foreløbige resultater blev gennemgået på det seneste styregruppemøde den 27. januar 2015.

Man kan finde notatet på Adresseprogrammets hjemmeside, hvor det også er ledsaget af en kort, powerpoint-præsentation: www.adresserprogrammet.dk

Læs notet her: Notat om resultater i GD2 i 2013-2014