Spring navigation over
Indhold start

Udvidelse af BBR

Opdateret: 08.02.2016

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet” (GD1). Resultaterne af projektet skal ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: ”Matriklens udvidelse” og ”Ny Ejerfortegnelse".

BBR baserer sig i dag på ESR’s ejendomsbegreb, der er forskellig fra både Matriklens og Tingbogens begreber, dette gør det svært at sammenstille data imellem forskellige ejendomsregister.

Projektet skal understøtte delprogrammets mål ved at erstatte ESR’s ejendomsbegreb med det nye fælles ejendomsbegreb (bestemt fast ejendom: BFE), derudover skal begrebsmodellen i BBR harmoniseres i overensstemmelse med det fælles ejendomsbegreb, således at sammenhængen til øvrige ejendomsdata sikres bedst muligt.

Projektet skal derudover sikre at BBR kan fungere uafhængigt af ESR, som er besluttet udfaset.

Når projektet er gennemført vil BBR stadig indeholde oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg, men vil ikke længere være det officielle adresseregister, da der i forbindelse med udmøntning af Grunddataprogrammet delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne” vil blive udviklet et dedikeret adresseregister. BBR vil indeholde en reference til Matriklens registrering af den ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske anlæg tilhører. Derudover vil BBR understøtte en tidlig registrering, af BBR data på linje med Matriklens Præmatrikel. Distribuering af BBR data vil ske via den fællesoffentlige datafordeler.

Læs om den foreløbige løsningsarkitektur for Udvidelse af BBR her.